تماس با ما

آدرس: سیرجان، خیابان شریعتی، خیابان خیام، کوچه اول، پلاک 3

کد پستی: 7814633658

تلفن: 43235431-034

ایمیل: info@pardisfarm.com