بکارگیری پهپاد برای سمپاشیِ محصولات کشاورزی در سیرجان

بکارگیریِ پهپاد در عرصه های مختلف رو به گسترش است و باغداران سیرجانی برای سمپاشیِ محصولات خود، از این فن آوریِ جدید استفاده می کنند.

 به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان رئیس جهاد کشاورزی زیدآباد سیرجان از آغاز طرح سمپاشی باغ های پسته با استفاده از پهباد خبر داد و گفت: این طرح به صورت آزمایشی در دستور کار قرار گرفته است.بکارگیری پهپاد برای سمپاشیِ محصولات  کشاورزی در سیرجان

محسن نیکویی  افزود: این طرح در  ۵ هکتار از باغها  اجرا می شود  و نتایج مثبتی در  زمینه صرفه جویی در وقت و سم به همراه دارد.

 بگفته وی در این طرح از پهباد های مخصوص استفاده می شود و کارشناسان کشاورزی و دانش بنیان بر این طرح نظارت مستقیم  می کنند.